Stavební dozor

Mnoho dodavatelských firem často samo nabízí funkci stavebního dozoru, toto řešení je ale vzhledem ke vztahu stavebního dozoru k dodavateli naprosto nevhodné.

Práce stavebního dozora začíná již před samotným začátkem stavby, neboť tento odborník je vám schopen poradit již ve fázi projektu, díky němuž se můžete vyhnout nevhodným řešením, která by v budoucnu mohla být zdrojem problémů.

Proč mít stavební dozor?

 • sleduje stejné zájmy jako investor
 • pomůže vybrat vhodné dodavatele
 • při realizaci stavby dohlíží na kvalitu prováděných prací
 • se zvýšenou pozorností sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby

V průběhu stavby také může dojít k naprosto zásadním chybám dodavatelské firmy, které mohou ohrozit celý projekt. Těmto situacím může zabránit kvalitní dohled nad technologií prováděných prací. Dozor by měl fungovat u stavby od samého počátku, pokud je povolán až v okamžiku, kdy je třeba vyřešit vzniklý problém, pak bývá většinou pozdě. Náklady na stavební dozor mohou být několikanásobně vyváženy zárukou kvalitně odvedené práce.

Jaká je činnost stavebního dozoru?

Nejlepší je, když stavební dozor spolupracuje se stavebníkem, investorem od počátku stavby, nejlépe již v průběhu zpracování projektové dokumentace až do úspěšného dokončení stavby – protokolárního předání stavby.

Během přípravy stavby

 • spolupráce při zhotovení projektové dokumentace
 • konzultace stavebního záměru
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
 • vyřízení stavebního povolení
 • asistence a konzultace při uzavření smlouvy o dílo

V průběhu stavby

 • zajištění souladu výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo
 • dohled nad kvalitou prováděných prací podle obecně závazných předpisů a smlouvy o dílo
 • dohled nad dodržováním časového plánu výstavby
 • kontrola čerpání finančních prostředků dodavatelem
 • kontrola dílčích stavebních prací, ověření oprávněnosti dílčí fakturace
 • vypracování soupisu vad a nedodělků
 • kontrola odstranění zjištěných nedostatků
 • konzultace prací prováděných nad rámec smlouvy o dílo
 • vedení stavebního deníku
 • kontrola požadovaných zkoušek dle platných norem
 • účast při předání stavebních prací

Máte zájem o naše služby Kontaktujte nás

+420 604 119 393